ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

Ізюмською міською центральною бібліотекою

1. Загальні положення

1.1 Правила користування Ізюмською міською центральною бібліотекою розроблено у відповідності з Законом України "Про бібліотеки і бібліотечну справу.

2.Права користувачів

2.1. Користувачами бібліотечних послуг є: юридичні й фізичні особи України, зарубіжних країн та особи без громадянства. Кожний громадянин незалежно від
соціального походження й майнового стану, расової і національної приналежності статі, освіти, мовних ознак, віросповідання, а також підпри­ємства установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування в Ізюмській міській центральній бібліотеці.

2.2. Формами бібліотечного обслуговування є: абонемент, читальний зал, Центр публічного доступу до мережі Інтернет.

2.3. Користувачі бібліотек мають право отримувати інформацію про склад бібліотечних фондів, консультаційну допомогу в пошуках джерел інформації, одержувати в тимчасове користування книги, документи з бібліотечного фонду, брати участь у заходах, що їх проводить бібліотека та входити до читацької ради.

2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацькою попиту, І5 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується.

2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки,якщо вони записані до читацького формуляра. Термін користування документами на прохання користувача може бути продов­жений, якщо на них відсутній попит інших користувачів

2.6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання видаються для користування тільки у читальному залі.

2.7. Видача додому документів, що користуються підвищеним попитом, може здійснюватися за дозволом керівника, який визначає перелік таких документів під грошову заставу. Розмір застави встановлюється бібліотекою. Якщо одержані в бібліотеці під заставу документи не повертаються користувачем у зазначений термін і дії для повернення їх не мають результату, то грошова застава зараховується на спецрахунок бібліотеки й використовується на придбання чи реставрацію бібліотечних документів.

2.8. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через внутрішньосистемний книгообмін.

2.9.Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування центральної міської бібліотеки мають право користуватися тільки його читальним залом, або одержати документи додому під грошову заставу.

3. Обов'язки користувачів

3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред'являють паспорт або документ, що його замінює, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов'язання їх виконувати й дають відомості для заповнення читацького формуляра.

У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку.

3.3.Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря , який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

3.4. За кожний документ, одержаний на абонементі користувач розписується в читацькому формулярі. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.

3.5. Користувач, який втратив, або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним бібліотекою рівноцінним, або відшкодувати збитки вартості документа, яку визначає комісія з роботи з фондом.

У разі пошкодження або втрати документа, одержаного через внутрішньосистемний книгообмін, користувач за домовленістю з бібліотекою фондо утримувачем повинен замінити його аналогічним документом (чи копією) або внести кратне грошове відшкодування вартості документа. Розмір відшкодування визначається бібліотекою в залежності від цінності видання.

3.6. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває

3.7. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбав­ляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

4 Обов’язки бібліотек з обслуговування користувачів.

Бібліотека зобов'язана :

- інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека;

- створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

- дбати про культуру обслуговування користувачів;

- формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;

- задовольняти потребу в створенні при бібліотеці читацьких клубів за інтересами;

- систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

- урахувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів;

- створювати читацькі ради;

- звітувати перед користувачами бібліотеки.

Кiлькiсть переглядiв: 291

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Дата останньої зміни 10 Грудня 2019

Цей сайт безкоштовний!